L / P

Luftstyrda (pneumatiska) ventiler
3/2, 5/2, 5/3-vägs, Anslutning M5 – 1/2″, Flöde max 3 300Nl/min