LL

Linjärenheter, linjärstyrning, Kulstyrning, Storlek 2
Slaglängd 100 – 1500mm