MFD

(Rörelse nedåt)
Patenterad pneumatikhand i diameter Ø8 – 85mm. Ett flexibelt gripdon lämpligt för många typer av applikationer. Finns även version med luftpassage för exempelvis provtryckning. FDA-anpassat fett