DR-C, Rörmontage

Flödesreglerande stryp / backventil
Strypbackventiler för montering med plaströr, Anslutning Ø4 – Ø10