VZ

Tidventiler
NC / NO samt växlande funktion.
M5, 1/8″, Justerbart tidsintervall 0,5s – 20s