Räkneverk, förval – Infälld

Pneumatiska räkneverk

Funktion: Förval, Infälld