Räkneverk, summa – Infälld

Pneumatiska räkneverk

Funktion: Summaräknare, Infälld