Luftknivar, runda – Air Wipe

För renblåsning, kylning av runda material.
Öppningsbar
13 – 279mm öppning