Ejektor – Dubbel Turtle

VTC (högvakuum) och VTCL (högflöde) med plats för två vakuumpatroner. Den har en unik, patenterad design med ett filter integrerat i pumpen. Friblåsning som option ger också automatisk filterrengöring.

Vakuumnivå: -75 eller -93 kPa
Vakuumflöde: 328 till 724 Nl/min