Ejektor med dubbel säkerhet – 2BV-60

2BV-60 ejektorer med dubbel säkerhet och luftsparautomatik. Kompakt enhet med integrerad backventil som fördröjer att lasten förloras vid ett eventuellt tryckluftsbortfall.