Ejektor – Mega Turtle

VTC (högvakuum) och VTCL (högflöde) med plats för fyra vakuumpatroner. Den har en unik, patenterad design med ett filter integrerat i pumpen. Friblåsning som option ger också automatisk filterrengöring.

Vakuumnivå: -75 eller -93 kPa.
Vakuumflöde: 302 till 1448 Nl/min.