Ejektor Serie – MD

Montage nära applikationen ger kort responstid. Stabilt vakuum- flöde vid låga drivtryck. Patenterad ljuddämpare ger lågt ljud och riktat utblås. Låg vikt och kompakt format.

Vakuumnivå: -75 eller -93 kPa.
Vakuumflöde: 302 till 362 Nl/min.