Ejektor Serie – V

Hög tillförlitlighet och fungerar bra vid låga drivtryck. Snabb responstid. Kan väljas med 4 – 8 vakuumanslutningar. Patenterad ljuddämpare ger lågt ljud och riktat utblås. Låg vikt och kompakt format..

Vakuumnivå: -75 eller -93 kPa.
Vakuumflöde: 302 till 362 Nl/min.