Vakuumspeeders, för fixturbyggen m.m – VSM, VSMR, VCS

Byggsystem för att konstruera lyftanordningar med vakuum. Delarna består av ejektor, sugkopp, ventiler, aluminiumprofiler och slang och koppling. Enheterna kan beställas med 2-stegsejektor (202), 3-stegsejektor (203) eller med tomt hus(020). m.m
Vakuumnivå: Max -90 kPa.
Vakuumflöde: Max 85,8 Nl/min.