PI, ISO 5599/1

Luftstyrda (pneumatiska) ventiler, ISO 5599/1
3/2, 5/2, 5/3-vägs, ISO-1, ISO-2, ISO-3, Flöde max 4150Nl/min