BM

Magnetventiler
Ventiler för singel alternativt modulplatta
BM-01, 1/8″  Flöde max 1030Nl/min, BM-02, 1/4″  Flöde max 1700Nl/min