MC

Magnetventiler
Ventiler för basplatta, Flöde 220Nl/min