E / EL / ER

Gränsläge
3/2, 5/2-vägs mekaniska ventiler
Anslutning M5 – 1/8″, Flöde max 320Nl/min