DR-B, Rörmontage

Flödesreglerande strypventil
Strypventiler för montering med plaströr, Anslutning Ø4 – Ø10