BS/L / BSLI

Bälgsugkopp
Lämpliga för större nivåanpassning samt separering av tunna detaljer.
Flerbälg, Ø20 -50mm, material: Kloropren, Silikon